ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego

prowadzone w trybie rozeznania rynku
Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt

„Języki i komputery kluczem do kariery!”
nr RPPM.05.05.00-22-0152/16

zaprasza do złożenia oferty
na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 24 osób, będących uczestnikami
projektu „Języki i komputery kluczem do kariery!”

Dokumenty: