ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Języki i komputery kluczem do kariery!”, nr RPPM.05.05.00-22-0152/16,
zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sal na potrzeby
przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych
z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla 96 osób
będących osobami niezatrudnionymi (biernymi zawodowo lub bezrobotnymi)
zamieszkującymi na terenie woj. pomorskiego.

Dokumenty: