ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa materiałów dydaktyczno-biurowych

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt

„Języki i komputery kluczem do kariery!”, nr RPPM.05.05.00-22-0152/16,

Część I Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno-biurowych- Pendrive w ilości 36 sztuk
Część II Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno- biurowych – długopis w ilości 36 sztuk
Część III Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno- biurowych –notes w ilości 36 sztuk
Część IV Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno- biurowych –teczka w ilości 36 sztuk
Część V Zakup i dostawę materiałów dydaktyczno- biurowych – zakreślacz w ilości – 36 sztuk.