Uczestnikiem projektu może zostać osoba nieaktywna zawodowo tj. bezrobotna lub bierna zawodowo oraz osoba pracująca.

100 godzin kursu komputerowego

na poziomach od A do C

180 godzin kursu języka angielskiego lub niemieckiego

na poziomach od A1 do C2

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI I PROFESJONALNE
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Zajęcia w grupach 12-os., w tygodniu lub weekendy, poziom szkoleń dopasowany do potrzeb i umiejętności.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat bez dodatkowych opłat.

KURSY KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI:

  • KOMPUTEROWE: ECDL, ECCC DIGCOMP, IC3.
  • JĘZYKOWE: TOEFL, TELC, FCE

Uwaga! Uczestnik może skorzystać z jednego lud dwóch szkoleń np. komputerowego i językowego lub tylko z komputerowego lub tylko z językowego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 583 osób, w tym 379 kobiet i 204 mężczyzn, niezatrudnionych lub zatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, poprzez udział w szkoleniach zgodnie z potrzebami danej osoby.

PLANOWANE EFEKTY

Wzrost kwalifikacji językowych i/lub ICT u minimum 281 osób, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym uznawanym na rynku pracy.
Podniesienie kompetencji kluczowych przez Uczestników Projektu przyczyni się do poprawy ich sytuacji, zwłaszcza zawodowej, m.in. w wyniku dostosowania posiadanych kwalifikacji do wymagań lokalnych pracodawców.

Wartość projektu:

1 481 868,65 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:

1 259 588,35 zł

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy (z boku strony) bądź dzwoniąc pod numer telefonu 515 711 149.
Zapraszamy także do działu rekrutacja.

Biuro projektu

ul. 3 Maja 44, pok. 5
76-200 Słupsk

Koordynator projektu: Dorota Piętka
e-mail: d.pietka@biuroprojektu.eu

telefon: 515 711 149

Asystent projektu: Iwona Cygan
e-mail: i.cygan@biuroprojektu.eu

Projektodawca:

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

ul. Stanisława Małachowskiego 2B
64-800 Chodzież

[recaptcha]