Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa rekrutacja do udziału w Projekcie „Języki i komputery kluczem do kariery!”. Zapraszamy osoby niepracujące (bezrobotnie – czyli zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy woj. pomorskiego, i osoby bierne zawodowo – niezarejestrowane w Urzędach Pracy) oraz osoby pracujące zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.

Dokumenty na podstawie których można zgłosić chęć udziału w Projekcie zamieszczone są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Biura Projektu Al. 3 Maja 44 pokój 5.

Serdecznie zapraszamy do udziału!