aneks nr 1 do Regulaminu uczestnictwa

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
z siedzibą w Chodzieży
informuję, że w zakładce „Dokumenty do pobrania
zamieszczono aneks nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Języki i komputery kluczem do kariery!”, na mocy którego wprowadzono nabór ciągły do udziału w projekcie.