ZAPYTANIE OFERTOWE – kup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 12 osób na poziomie A1

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Języki i komputery kluczem do kariery!” ,nr RPPM.05.05.00-22-0152/16

zaprasza do złożenia oferty na:
zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 12 osób, będących uczestnikami projektu „Języki i komputery kluczem do kariery!