ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 96 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt :

„Języki i komputery kluczem do kariery!”

nr RPPM.05.05.00-22-0152/16

zaprasza do złożenia oferty:

na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 96 osób, będących uczestnikami projektu „Języki i komputery kluczem do kariery!”

Dokumenty: