ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 24 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku
Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt
Języki i komputery kluczem do kariery
nr RPPM.05.05.00-22-0152/16

zaprasza do złożenia oferty
na zakup i dostawę podręczników do nauki języka niemieckiego dla 24 osób,
będących uczestnikami projektu „Języki i komputery kluczem do kariery!”

Dokumenty: