ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników na potrzeby szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) dla 144 osób

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Języki i komputery kluczem do kariery!”, nr RPPM.05.05.00-22-0152/16,
zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup i dostawę podręczników na potrzeby szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych (TIK) dla 144 osób

Dokumenty: