ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla 72 osób

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Języki i komputery kluczem do kariery!”, nr RPPM.05.05.00-22-0152/16,
zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sal na potrzeby
przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń komputerowych
z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla 72 osób
będących osobami niezatrudnionymi (biernymi zawodowo lub bezrobotnymi) lub pracującymi w sektorze mikro, małych/i średnich przedsiębiorstw, pracowników podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz innych przedsiębiorstwach lub jednostkach sektora finansów publicznych, zamieszkującymi na terenie woj. pomorskiego.

Dokumenty: