ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 18 osób

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Języki i komputery kluczem do kariery!” ,nr RPPM.05.05.00-22-0152/16
zaprasza do złożenia oferty na:
zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 18 osób, będących uczestnikami projektu „Języki i komputery kluczem do kariery!”