ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 60 osób

prowadzone w trybie rozeznania rynku
Podmiot: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek realizujący projekt
„Języki i komputery kluczem do kariery!”
nr RPPM.05.05.00-22-0152/16
zaprasza do złożenia oferty
na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla 60 osób, będących uczestnikami projektu „Języki i komputery kluczem do kariery!”