ZAPYTANIE OFERTOWE – wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 3 grup (1 grupa – 12 osób) tj. 36 osób

w trybie rozeznania rynku
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
realizujący projekt „Języki i komputery kluczem do kariery!”, nr RPPM.05.05.00-22-0152/16,
zaprasza do złożenia oferty na:
wynajem sal na potrzeby
przeprowadzenia szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 3 grup (1 grupa – 12 osób) tj. 36 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) będących os. niezatrudnionymi (biernymi zawodowo lub bezrobotnymi) oraz zatrudnionymi jako pracownicy sektora MMSP/ dużych przeds./ samozatrudnieni, podmiotów ekon.społ/przedsięb. społ. lub jednostkach sektora finansów publicznych zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego.