ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawę podręczników na potrzeby szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) dla 90 osób

w trybie rozeznania rynku

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

realizujący projekt „Języki i komputery kluczem do kariery!”, nr RPPM.05.05.00-22-0152/16,

zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup i dostawę podręczników na potrzeby szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) dla 90 osób